TIJELA UDRUGE EKOOPTIMIST

 Skupština

 Upravni odbor

 Predsjednik

 Tajnik Skupština je najviše tijelo udruge Ekooptimist a čine je svi članovi i članice udruge Ekooptimist u skladu s popisom članova. Skupština obavlja poslove iz svoje nadležnosti temeljem Statuta. Upravni odbor je tijelo uduge koje odlučuje o svim bitnim pitanjima rada između dvaju Skupština. Upravni odbor ima mandat pet godina, a članove bira Skupština. Razrješenje se provodi istim postupkom kao i njegov izbor.

Članovi/ce upravnog odbora izabrani su na skupštini održanoj 12. ožujka 2014.godine

 predsjednicu udruge Ekooptimist  Miriam Lazić dipl.iur.

 

 tajnica: Nives Lazić

Predsjednik udruge Ekooptimist predstavlja i zastupa udruga Ekooptimist, potpisuje sve dokumente i odluke koje donese Upravni odbor, saziva sjednice Upravnog odbora te odlučuje o pitanjima koja nisu u djelokrugu rada Upravnog odbora.

Tajnik predstavlja i zastupaudrugu Ekooptimist, potpisuje sve dokumente i odluke koje donese Upravni odbor te saziva sjednice Upravnog odbora u odsutnosti Predsjednika.

Osim svojih redovnih članova udruga Ekooptimist ima svoje povremene volontere, simpatizere i prijatelje koje pomažu u njzinom radu. Jedan od stalnih simpatizera i najvećih prijatelja je svjetski poznati Smajlić koji vjerno prati udrugu Ekooptimist u svim njezinim akcijama i čuva da akcije udruge budu što više prijateljske i optimističnije.

Fotografije

baloni štand importaneDarujmo osmijeh i zagrljaj Ekonomski fakultetIMG0006BMiriam LazićEkooptimist