Kontakti Zelenog telefona u Hrvatskoj

Eko Pan Sjedište: Struga 1, Karlovac Tel/fax: 047/ 614 063, 062 123 456 E-mail: eko_pan@inet.hr Web: http://www.eko-pan.hr Voditelj ZT-a: Denis Frančišković Kontakt osoba: Valentina Mesarić

Zeleni telefon: Karlovačka i Ličko -senjska županija Info punkt: Komunalni otpad - deponiranje Zelena akcija Sjedište: Frankopanska 1, Zagreb Tel/fax: 01/ 4812 225, 062 123 456 E-mail: zeleni-telefon-zg@net.hr,jasna@zelena-akcija.hr Web: http://www.zelena-akcija.hr Voditeljica ZT-a: Jasna Šumanovac Kontakt osoba: Gordana Klarić Zeleni telefon: Grad Zagreb,

Bjelovarsko-bilogorska, Sisačko-moslavačka, Brodsko-posavska i Zagrebačka županija, Info punkt: Komunalni otpad - spaljivanje Zelena Istra Sjedište: Gajeva 3, Pula Tel/fax: 052/ 506 065, 062 123 456 E-mail: udruga-zelena-istra@pu.t-com.hr Web: http://www.zelena-istra.hr Voditeljica ZT-a i kontakt osoba: Irena Burba

Zeleni telefon: Istarska županija Info punkt: Korisni otpad Sunce Sjedište: Obala HNP 7, Split Tel/fax: 021/ 360 779, 062 123 456 E-mail: info@sunce-st.org Web: http://www.sunce-st.org Voditeljica ZT-a: Patricija Granić Kontakt osoba: Patricija Granić i Gabrijela Medunić-Orlić

Zeleni telefon: Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija Info punkt: Opasni otpad Nobilis Sjedište: A. Schulteisa 19, Čakovec Tel/fax: 040/ 343 646, 062 123 456 E-mail: zeo.nobilis@ck.t-com.hr, zeleni.telefon@ck.t-com.hr Web: http://www.nobilis.hr Voditeljica ZT-a i kontakt osoba:Ana Bajsić

Zeleni telefon: Međimurska i Koprivničko-križevačka županija Info punkt: Opasni otpad Eko Zadar Sjedište: Liburnska obala 6/5, Zadar Tel/fax: 023/ 300 119, 062 123 456 E-mail: ekozadar@inet.hr Web: http://www.ekozadar.org Voditeljica ZT-a i kontakt osoba: Linda Šušteršić

Zeleni telefon: Zadarska županija Info punkt: Korisni otpad Ekološko društvo Zeleni Osijek Sjedište: Opatijska 26f, Osijek Tel/fax: 031/ 565 180, 062 123 456 E-mail: zeleniosijek@zeleni-osijek.hr Web: http://www.zeleni-osijek.hr Voditelj ZT-a i kontakt osoba: Margareta Maletić

Zeleni telefon: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Virovitičko-podravska i Požeško-slavonska županija Info punkt: Organski otpad Žmergo Sjedište: Viktora Cara Emina 3, Opatija Tel/fax: 051/ 271 459, 062 123 456 E-mail: ekolosko-drustvo-zmergo@ri.htnet.hr Voditeljica ZT-a i kontakt osoba: Ana Golja Zeleni telefon: Primorsko-goranska županija Info punkt: Organski otpad Franjo Koščec Sjedište: A. Šenoe 10 a, Varaždin Tel/fax: 042/ 320 359, 062 123 456 E-mail: ekoloska-udruga@vz.t-com.hr Web: http://www.franjo-koscec.hr Voditelj ZT-a: Petar Radosavljević Kontakt osoba: Dora Radosavljević

Zeleni telefon: Krapinsko-zagorska i Varaždinska županija Info punkt: Komunalni otpad - deponiranje Ekološka udruga Krka-Knin Sjedište: 7. Gardijske brigade br. 13, Knin Tel/fax: 022 664 608 062 123 456 E-mail: ekoloska.udruga.krka@si.t-com.hr Web: http://www-eu-krka-knin.hr Voditelj ZT-a: Snježana Kukolj Kontakt osoba: Inga Kukolj Zeleni telefon: Šibensko-kninska županija

Fotografije

go greem listgo_to_know_zeleni_telefon_logo